• MEREU LA ÎNĂLȚIME

    Centrul de Perfectionare Vânători de Munte

     

     

 

CENTRUL DE PERFECȚIONARE VÂNĂTORI DE MUNTE ”BUCEGI”

- ISTORICUL INSTITUŢIEI -

 

Conform aprobării Biroului Consiliului de Conducere al Ministerului Apărării Naţionale din 07.10.1981 şi al ordinului Marelui Stat Major Nr. C.L. 001408 din 02.11.1981 se înfiinţează în garnizoana Predeal, cu începere de la 01.11.1981, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Vânători de Munte, subordonat Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor, la solicitarea prezentată şi justificată de toţi comandanţii de mari unităţi de vânători de munte, de a se asigura pregătirea personalului profesionalizat într-o instituţie de specialitate, într-o concepţie unitară, modernă şi cu o bază materială adecvată. Această instituţie a fost destinată perfecţionării şi specializării cadrelor active şi în rezervă din trupele de uscat ale armatei României pentru conducerea, pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă în teren muntos–împădurit în timp de campanie, precum şi pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului instructiv–educativ pe timp de pace. De asemenea, experimentează şi generalizează noi forme de pregătirea şi ducerea acţiunilor de luptă în teren muntos–împădurit, studiază şi elaborează noi principii teoretice pentru îmbunătăţirea regulamentelor şi instrucţiunilor de armă.

Ulterior, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Vânători de Munte s-a transformat în Şcoala de Aplicaţie pentru Vânători de Munte, începând cu 01.06.1997.

Misiunea de bază a Şcolii de Aplicaţie pentru Vânători de Munte este aceea de a forma, specializa şi perfecţiona pregătirea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate şi în rezervă.

Prin decizii ale eşaloanelor superioare, în anul 2000, Şcoala de Aplicaţie pentru Vânători de Munte a luat în subordine: Asociaţia Sportivă Armata Braşov, care a devenit Clubul Sportiv Aplicativ Militar „Bucegi” având misiunea principală de a reprezenta Armata României la concursurile sportiv-aplicative internaţionale; Atelierul de reparat schiuri şi omologări, iar în anul 2001, a luat în subordine Baza 4 Instrucţie Vânători de Munte - Curtea de Argeş.

Începând cu data de 22.08.2002, în baza dispoziţiei Statului Major General nr.S /B5/3437/17.07.2002, Şcoala  de Aplicaţie pentru Vânători de Munte s-a transformat în Centrul de Pregătire Montană „BUCEGI”.

În baza ordinului Şefului Statului Major al Forţelor Terestre începând cu 01.06.2003, în subordinea Centrului de Pregătire Montană „Bucegi” s-a înfiinţat Batalionul de Instrucţie Vânători de Munte. Batalionul de Instrucţie Vânători de Munte a fost creat în conformitate cu noua concepţie de instruire a Forţelor Armatei României care aspira, la acel moment, la integrarea în structurile de securitate euroatlantică. Potrivit acestei concepţii Batalionul de Instrucţie Vânători de Munte este integrat în structura Centrului de Pregătire Montană având ca obiectiv principal: „Formarea luptătorului autonom, bine instruit, care să poată acţiona individual sau în echipă în condiţiile moderne ale câmpului de luptă”.

Din 01.08.2005, Centrul de Pregătire Montană „BUCEGI” intră în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”.

În sarcinile acestei instituţii au stat experimentarea şi generalizarea procedeelor de pregătire şi ducere a acţiunilor de luptă, elaborarea de noi principii teoretice pentru îmbunătăţirea regulamentelor şi instrucţiunilor specifice, testarea armamentului, tehnicii şi materialelor din dotarea vânătorilor de munte şi stabilirea modului de cooperare cu unităţile de alte arme.

Preluând spaţiile, baza materială şi personalul Şcolii de Aplicaţie pentru Vânători de Munte, centrul şi-a însuşit tradiţiile acesteia şi a preluat sarcinile asigurării continuităţii pregătirii de specialitate a cadrelor de vânători de munte, centralizat, într-o instituţie militară de învăţământ, adoptându-se noi concepţii de formare, specializare a cadrelor de vânători de munte şi din celelalte categorii de forţe armate.

Clubul Sportiv Aplicativ Militar „Bucegi”, ca structură aparţinând Centrului de Pregătire Montană „BUCEGI” este format din trei secţii: alpinism şi salvamont, schi şi sărituri sanie şi are ca drept scop pregătirea sportivilor la cel mai înalt nivel, în vederea participării cu succes la competiţiile interne şi internaţionale, din calendarul sportiv militar şi al federaţiilor de specialitate.

Instituţia a funcţionat în această structură până în data de 01.09.2008 când, conform ordinului G. 2 / S/ 1308 din 31.07.2008 al Şefului Statului Major General, s-a restructurat şi a primit denumirea de Baza de Instruire pentru Vânători de Munte subordonată Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte.

Prin desfiinţarea Batalionului de Instrucţie în compunerea Bazei de Instruire pentru Vânători de Munte au rămas două companii de instrucţie, iar Clubul Sportiv Aplicativ Militar „Bucegi”, la fel ca şi Baza de Instruire, a intrat în structura Centrului de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte. În această structură, instituţia execută în continuare misiunile legate de învăţământ şi instrucţie încredinţate.

Începând din 6 februarie 2009, prin Baza de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi”, România a devenit membră cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor Militare de Munte, alături de alte state cu tradiţie în pregătirea trupelor alpine, precum Germania, Franţa, Austria, Elveţia, Italia, Belgia, Slovenia,  SUA, Spania. 

Personalul bazei şi-a perfecţionat permanent pregătirea, astfel că în prezent, Baza de Instruire pentru Vânători de Munte se prezintă ca o instituţie militară la învăţământ puternică, având cadre şi instructori competenţi, capabili să desfăşoare un învăţământ de calitate superioară şi eficient.

Din 01.09.2019, Baza de Instruire pentru Vânători de Munte„BUCEGI” se transformă in Centrul de perfecționare Vânători de Munte „BUCEGI” din subordinea Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Terestre „Mihai Viteazul”.

 

Personalităţile care au condus destinele acestei instituţii, de la înfiinţare şi până în prezent :

    

 - Colonel (r) CONSTANTIN GHIGHEANU - (1981 - 1986) - A  primit ordinul de a înfiinţa, la data de 01.11.1981, Centrul de Instrucţie al Vânătorilor de Munte. Reuşeşte ca întemeietor şi prim comandant ( până la 28.12.1986), să ridice această instituţie la nivelul celor similare din celelalte arme şi specialităţi militare.

 - Colonel (r) CORNELIU IVAN - (1987 – 1997) - Prin străduinţa sa a fost realizat  poligonul redus de alpinism din incinta cazărmii, construcţie deosebit de importantă în procesul de pregătire şi instruire a vânătorilor de munte.                       

 - Colonel (r) IOAN OPRIŢA - (1997 – 2002) - În toată această perioadă s-a realizat saltul calitativ impus de noile standarde şi cerinţe ale învăţământului militar, fapt confirmat de aprecierile eşaloanelor superioare şi de delegaţiile străine care au vizitat instituţia de învăţământ a vânătorilor de munte. S-a remarcat printr-un spirit gospodăresc extrem de dezvoltat cu o largă viziune privind întreţinerea cazărmilor şi dezvoltării bazei materiale de instrucţie a Şcolii de Aplicaţie pentru Vânătorii de Munte.

               - Colonel (r) GHEORGHE IACOB - (2002 - 2008) - Adept al lucrului bine făcut, al stabilităţii şi continuităţii, exercitând un management eficient, a reuşit în toţi aceşti ani să dea o nouă faţă taberei militare Diham, poligonului de tragere Cheia, Clubului Sportiv Aplicativ Militar „BUCEGI” şi căminului  militar de garnizoană, locuri tot mai căutate de personalul militar de pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, este adept al folosirii, în instruirea cadrelor de vânători de munte, a metodelor şi tehnicilor centrate pe cursant şi al activităţilor de învăţământ practic - aplicative.

  - Colonel (r)  Răzvan COMAN - (2008 - 2016)După ce a îndeplinit funcţia de Şef de stat major al Centrului de Pregătire Montană „Bucegi” în perioada 2005 - 2008, începând cu data de 01.09.2008 a fost numit comandant al Bazei de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi”.

  - Locotenent-colonel Cezar POPA(2017 - prezent) Incepând cu data de 15.05.2017 a fost numit comandant al Bazei de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi”. Din 01.09.2019 comandant al Centrul de Perfecționare Vânători de Munte „BUCEGI”.

 

           Indiferent de denumirea sau titulatura pe care această instituţie militară a avut-o, scopul şi obiectivele principale care stau la baza activităţilor ce se desfăşoară au rămas neschimbate, la fel şi ambiţia cadrelor şi a personalului din această Bază, şi anume: pregătirea cadrelor din unităţile de vânători de munte la cele mai înalte standarde.